Käypä hoito - Parodontiitti

Parodontiitin ehkäisy, varhaisdiagnostiikka ja hoito 

                                                                                                              

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin uudet käypähoitosuositukset ovat jälleen ilmestyneet. Hoitosuositus ”Parodontiitin ehkäisy, varhaisdiagnostiikka ja hoito” ilmestyi nyt ensimmäistä kertaa. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50086. Käypä hoito on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin kansallisia, näyttöön perustuvia hoitosuosituksia tekevä yksikkö. Hoitosuositukset tehdään terveydenhuollon päätöksenteon tueksi ja potilaan parhaaksi. 

Parodontiitti merkittävä kansantauti

Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettaman työryhmän mukaan parodontiittia voidaan pitää merkittävänä kansantautina sen yleisyyden vuoksi. Lisäksi mainitaan, että yleisimmin kyseessä on krooninen parodontiitti, joka on väestössä alidiagnosoitu ja jää sen takia osin hoitamatta. 

Parodontiitti on hampaita ympäröivien kudosten bakteeritulehdus joka etenee usein oireettomana melko pitkälle. Ienverenvuoto, suussa ajoittain tuntuva paha maku ja hampaiden heiluminen ovat parodontiitin oireita ja hoitamattomana parodontiitti saattaakin vähitellen irrottaa hampaat leukaluusta. Ientulehdusta tai parodontittiä ei voi syntyä, ellei suussa ole plakkia. Ientulehdus voi parantua, mutta parodontiitin aiheuttama vaurio ei voi korjaantua täydellisesti. Sen etenemistä voidaan kuitenkin hidastaa tai  estää hyvän suuhygienian, säännöllisten tarkastusten sekä plakin poiston avulla.  Parodontiitin esiintyvyys Suomessa on 64 % (miehillä 72 % ja naisilla 57 %). Vaikean parodontiitin esiintyvyys Suomessa on 21 % (miehillä 26 % ja naisilla 16 %). Huolestuttavaa on, että jo nuoremmissa ikäluokissa parodontiitti on erittäin yleistä; 30-34 vuotiaistakin sitä esiintyy jo 48%:lla.    

Antiseptisten suuvesien rooli iensairauksien ehkäisyssä

Parodontiitin ehkäisyä koskevassa suosituksessa todetaan tärkeimpänä ehkäisevänä tekijänä hyvä suuhygienia. Mekaanisen puhdistuksen lisänä voidaan käyttää antiseptisiä suuvesiä ehkäisemään parodontiitille altistavien bakteeripeitteiden muodostumista.Näytönastekatsauksessa tarkennetaan, että suun huuhtelu kaksi kertaa vuorokaudessa 30 sekunnin ajan eteerisiä öljyjä sisältävällä suunhoitoaineella vähentää plakin muodostumista hampaiden pinnoille ja ientulehdusta. Eteerisiä öljyjä sisältävän suuhuuhteluaineen ja iensairauksien ehkäisyn yhteyttä koskevaa tutkimusnäyttöä pidetään vahvana (aste A) ja soveltuvuutta suomalaiseen väestöön hyvänä.

Listerine® suuvesi


Johnson & Johnson Consumer Nordic
Vaisalantie 2, 02130 Espoo, Finland

Tätä sivustoa koskevat yksinomaan Suomen lainsäädäntö ja asetukset. Katso Tietosuojaperiaatteitamme. Tämän sivuston käyttäminen tulkitaan suostumukseksi näiden lakien ja asetusten ja Tietosuojaperiaatteiden soveltamiseen. Tämän sivuston tietojen käyttämistä koskee Oikeudellinen huomautus. Yhteystietoja ja sivuston käyttöä varten katso tämän sivun alareunassa olevia linkkejä. Yhteystietoja ja sivuston käyttöä varten tutustu tämän sivun alareunassa oleviin linkkeihin ja evästekäytäntöömme.
© Johnson & Johnson Consumer Nordic, a division of Janssen‐Cilag Oy 2014 Tämän sivuston julkaisija on Johnson & Johnson Consumer Nordic, a division of Janssen-Cilag Oy, joka on yksinomaan vastuussa sisällöstä. Sivusto on tarkoitettu Suomessa asuville henkilöille. Kaikki sisältö © Copyright Johnson & Johnson Consumer Nordic, a division of Janssen-Cilag Oy 2014. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä sivusto on päivitetty viimeksi: 04-12-2014.